Mediation

Mediation

Mediation is mogelijk wanneer beide partijen bereid zijn hun conflict met een onafhankelijke derde te bespreken. 

De mediator oordeelt en beslist niet over een conflict maar probeert beide partijen te bewegen naar een ‘aanvaardbare’ oplossing. 

Mediation voorkomt dat een derde (de rechter) een bindende uitspraak doet die voor beide partijen geen recht doet (er is altijd een verliezer). 

Waar richt Borboleta zich op?

Borboleta wil een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen waar alle betrokken partijen achter staan. Borboleta richt zich (en heeft met de aanvragers aantoonbare successen geboekt) op conflicten die zijn ontstaan in arbeidssituaties, geschillen tussen ondernemingsraad en werkgever, cliëntenraden en bestuurders. In meer dan 80% van de zien wij dat de relatie tussen de partijen verbeterd is of zelfs hersteld.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op voor een offerte op maat.
Share by: